Att skaffa barn på egen hand

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om att skaffa familj, som ju redan initialt väcker en hel del frågor och funderar. Idag skriver vi istället om kvinnor som skaffar barn på egen hand, som har börjat kallas för frivilliga ensammammor, en grupp som växer.

babymind.se.jpgI SvD kan vi läsa en artikel som problematiserar fenomenet där kvinnor helt själva väljer att skaffa barn, och det på egen hand. De kallas för motvilliga revolutionärer av forskare som undersöker denna växande skara kvinnor som själva skaffar familj med donerad sperma, några som bryter normer mot det klassiska barnalstrandet samt mot idealet om kärnfamiljen.

Det handlar ofta om att kvinnan i fråga inte har hittat den som hon vill spendera sitt liv med och skaffa familj med, hon vill heller inte vänta med att skaffa barn och stressen över den ökade risken att med åldern inte ha det lika lätt att kunna få barn. På det sättet frikopplas barnafödandet och familjeskapandet också från kärleksrelationen, men det inte sagt att kärleken och en eventuell pappa eller till mamma kommer in i relationen och familjen litet senare.

En växande trend i västvärlden

Samtidigt som detta att välja att bli mor utan partner växer som trend i västvärlden, så har den globala adoptionsmarknaden mer eller mindre stängts för just ensamstående kvinnor. Detta gör ju att donation av sperma och konstgjord befruktning istället ökar och blir en lukrativ marknad för de som sysslar med detta.

Och det är inte alltså så att livet blir som i sagorna, som i de romantiska filmerna eller som våra satta förväntningar säger oss. Ibland kanske det inte alls blir som en tänkt sig, och det är okej, för livet är inte en rak sträcka med regler, det finns otaliga vägar att välja och vill en ha barn men inte hittat den rätta eller liknande så är spermadonation en väg som är guld värd för ett stort antal kvinnor. Sedan kan man ju givetvis ha en hel del manliga förebilder för barnet i vardagen, en familj är inte alltid det vi tror att den är, nämligen.