Vårdtips för nyblivna föräldrar

Hur lyckas man i uppgiften med att samtidigt axla föräldraansvar och yrkesansvar? Är det okej att inte alltid lyckas dela sig i två – att behöva en paus. Och var kan man vända sig för att få råd?

Jag vill att du föreställer dig en nybliven förälder – med allt vad det innebär. Vem ser du framför dig? Någon som är ett hav av lugn? En utvilad person som dansar fram genom livet med ett rofyllt leende på läpparna. Och med lätthet bollar sina nya ansvar med de redan existerande. Som aldrig behöver ställa några frågor – eftersom denne redan styrs av en intuitiv kunskap. Gudabenådade mag- och ryggmärgskänslor.

Nej, antagligen inte. Få perioder i livet är lika intensiva som föräldraskapets första månader. Få passager upplevs som lika prövande som den in i föräldrarollen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon skam i att behöva be om hjälp. Och om du bor i göteborgstrakten kan du, till exempel, göra det här. Barnavårdscentralen är en plats som är till för hela familjens välbefinnande – där man jobbar med att lägga grunden för ett hälsosamt liv för barnet, men också med att ge föräldrarna stöd då de känner sig osäkra.

Största utmaningarna

En av de största utmaningarna är givetvis att få familjelivet att gå ihop med yrkeslivet. Särskilt då det kommer till hälsofrågor. Föräldrar till barn mellan 1-2 år är den grupp som tvingas ta ut flest vab-dagar. Nyckeln till att klara sig genom årets olika sjukdomssäsonger kan ibland vara så enkel som god handhygien och tydlig kommunikation med arbetsgivaren.

Ibland finns också möjligheten att jobba hemifrån. Då ligger självklart huvudfokus fortfarande på barnets behov. Men det kan finnas möjligheter att aktivera barnet på andra sätt. Det pågår en debatt om småbarn medievanor – huruvida fördelarna med användandet av skärmteknik överväger nackdelarna för ett barns utveckling. Å ena sidan varnar amerikanska forskare för att barn under två år inte bör använda skärmteknologi, å andra sidan visar annan forskning på dess positiva effekter för den spatiala förmågan. Men oavsett hur man ställer sig i frågan är det onödigt att skuldbelägga redan oroliga småbarnsföräldrar.

Var inte rädd för att misslyckas

Och det är dumt att helt hänga upp sig för mycket på det läskiga med att bli förälder. Rädslan för att göra fel. Att misslyckas – antingen som vårdgivare eller yrkesperson. För det är såklart inte bara elände och stress. Feber och snor. Man ska istället väga det negativa mot det, egentligen överväldigande, positiva. Balansera förväntningarna mot verkligheten. Det handlar trots allt om en livsförändrande erfarenhet. En magisk tid då man knyter an och bildar många livslånga band till sitt barn. En tid då man får en unik chans att lära känna sin nya familjemedlem.

Finns det några rätt eller fel? Hur tar man bäst hand om sitt barn? Om detta tvistar de lärde – såväl som amatörer som mer än gärna erbjuder dig sina åsikter i frågan. Alla verkar ha åsikter i uppfostringsfrågan. Men det är kanske viktigaste att fråga sig själv: vilken slags förälder vill du vara? Hur kommer det att forma ditt barns första tid i livet? För ingen upplevelse är den andra lik. Och det är egentligen omöjligt att i förväg veta vad som väntar. Men en sak är i alla fall säker: varje förälder måste följa sin egen kompass. Du vet, i slutändan, vad som är bäst för ditt barn. Men du måste också få möjligheten att fatta informerade beslut.

Och ibland snurrar nålen på kompassen.

Jag vill att du återigen föreställer dig en nyblivna förälder. En person som inte alltid orkar med, som ibland tvivlar på sin egen kunskap, som ibland behöver be om hjälp –  och som förlåter sig själv för det. För mer information kan du besöka vårdguiden.

Svårt för ensamstående föräldrar

Att som förälder vilja ge sitt barn allt hör föräldraskapet till, och det är inget konstigt med det, men tyvärr är det många ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop – och trots att var femte ensamstående mamma får ekonomiskt hjälp är det också många som drar sig för att söka hjälp.

Kreditkort trasigaNär barnen är små är det mycket som ska inhandlas. Allt från blöjor och mat till kläder och skor samtidigt som man ofta förväntas fira storslagna födelsedagar och hålla tillställning vid barnets dop där det också förekommer en förväntan om att mamma ska köpa den perfekta dopgåvan. Något som kanske inte verkar så dyrt vid första anblick, men när man adderar alla kostnader inser man snart att det blir en hel del utgifter, speciellt om man är ensamstående – något som nog ingen blivande förälder egentligen planerar att bli när barnskaffande först kommer på tal. Kanske är det också därför som många ensamstående mödrar skäms för att söka ekonomisk hjälp.

Socialbidraget får mammor att skämmas

Socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det ska kallas nuförtiden, är det var femte ensamstående mamma i Sverige som har, skriver Sveriges Radio. Men trots detta är det många ensamstående mammor som inte vill sköka sociala bidrag för att de skäms. Istället har en ny trend gått att skåda, och den är att man hellre väljer att sätta sig i skuld genom sms- och snabblån istället för att få hjälp av staten. Till exempel intervjuar man den nyblivet ensamma mamman Camilla och hon säger att hennes anledning att inte ta hjälp av staten är att hon alltid har klarat sig själv förr och nu skäms hon att behöva söka hjälp bara för att hon skiljt sig. Men för barnens skull får vi hoppas att både Camilla och andra mammor kommer över denna skämsel – det är dyrt att ha barn och det finns hjälp att få, så ta den!

Att skaffa barn på egen hand

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om att skaffa familj, som ju redan initialt väcker en hel del frågor och funderar. Idag skriver vi istället om kvinnor som skaffar barn på egen hand, som har börjat kallas för frivilliga ensammammor, en grupp som växer.

babymind.se.jpgI SvD kan vi läsa en artikel som problematiserar fenomenet där kvinnor helt själva väljer att skaffa barn, och det på egen hand. De kallas för motvilliga revolutionärer av forskare som undersöker denna växande skara kvinnor som själva skaffar familj med donerad sperma, några som bryter normer mot det klassiska barnalstrandet samt mot idealet om kärnfamiljen.

Det handlar ofta om att kvinnan i fråga inte har hittat den som hon vill spendera sitt liv med och skaffa familj med, hon vill heller inte vänta med att skaffa barn och stressen över den ökade risken att med åldern inte ha det lika lätt att kunna få barn. På det sättet frikopplas barnafödandet och familjeskapandet också från kärleksrelationen, men det inte sagt att kärleken och en eventuell pappa eller till mamma kommer in i relationen och familjen litet senare.

En växande trend i västvärlden

Samtidigt som detta att välja att bli mor utan partner växer som trend i västvärlden, så har den globala adoptionsmarknaden mer eller mindre stängts för just ensamstående kvinnor. Detta gör ju att donation av sperma och konstgjord befruktning istället ökar och blir en lukrativ marknad för de som sysslar med detta.

Och det är inte alltså så att livet blir som i sagorna, som i de romantiska filmerna eller som våra satta förväntningar säger oss. Ibland kanske det inte alls blir som en tänkt sig, och det är okej, för livet är inte en rak sträcka med regler, det finns otaliga vägar att välja och vill en ha barn men inte hittat den rätta eller liknande så är spermadonation en väg som är guld värd för ett stort antal kvinnor. Sedan kan man ju givetvis ha en hel del manliga förebilder för barnet i vardagen, en familj är inte alltid det vi tror att den är, nämligen.

Föräldrar vilsna i föräldraskapet

Förskolorna runt om i landet larmar nu om att föräldrar är vilsna i sitt föräldraskap och inte vet hur de ska sätta gränser för sina barn. Därför har en ABC-kurs startats där föräldrarna kan få redskap för att hantera olika situationer och kan bli säkrare på sig själva som föräldrar.

3617705-mother-helping-her-children-to-do-their-homework

En förälder måste ha mycket kunskap om hur man på bästa sätt gör en så bra barndom som möjligt för barnet och skapar en långvarig och hälsosam relation.

”Som förälder handlar det därför om att kunna skapa en trygg grund att stå på.” Läs mer.

Svårt att sätta gränser

För många föräldrar kommer sådana här kunskaper naturligt och det sitter liksom i kroppen hur man ska bete sig i olika situationer. Det verkar dock som att dagens föräldrar har allt svårare att uppfostra sina barn och vet inte riktigt hur de ska handskas med dem. De har framförallt svårt att sätta gränser för sina barn och detta leder till att barnen bryter ihop så fort någon säger åt dem vad de ska göra. Föräldrarna verkar också förvirrade och vilsna i sin föräldraroll, skriver DN.

Kurs för föräldrar

Framförallt har förskolorna runt om i landet märkt av problemet med föräldrarna och deras bristande föräldraskap. På grund av att det blivit ett problem med föräldrar som brister i sina roller har man sedan ett par år tillbaka ordnat ABC-kurser för föräldrar. På kurserna pratar man om att sätta gränser för sina barn och om föräldraskapet i allmänhet. Man får även redskap för att hantera situationer och lär sig hur man inte hamnar i en ond cirkel där man blir för tjatig på sina barn.

Barnmat kan innehålla farliga metaller

När man är förälder är det ens eget ansvar att se till att ens barn är säkra och inte råkar ut för någon olycka. Men det gäller även att ge dem mat som inte kan vara skadlig för dem. Detta har dock visat sig vara lättare sagt än gjort. Den mesta barnmaten innehåller nämligen tungmetaller som kan vara skadliga för småbarn.

2130622-carrot-and-swede-baby-food-puree

Det finns många saker man måste göra som småbarnsförälder för att se till att barnet är säkert och inte riskerar att skada sig. Först och främst så måste man alltid ha ett vakande öga på den lilla krabaten. Sedan måste man även se till att de leksaker som ungen leker med inte är farliga eller innehåller giftiga ämnen. Dessutom måste man se till att barnsäkra hemmet så att barnet inte slår sig på vassa kanter och liknande. Som om allt detta inte vore nog, måste man hålla koll på allt man stoppar i sina barn.

Barnmat innehåller tungmetaller

Det har nämligen visat sig att viss barnmat innehåller tungmetallerna kadmium, bly och arsenik. Visserligen överstiger inte halterna de lagstiftade värdena men de kan ändå innebära en viss hälsorisk för småbarn, skriver Svenska Dagbladet. Tungmetallerna hittades när Livsmedelsverket analyserade 92 olika livsmedel för barn. Bland dessa livsmedel fanns gröt, välling och modersmjölksersättning.  På grund av dessa upptäckter så kräver Livsmedelsverket att halterna av tungmetaller i barnmat minskas ännu mer. Innan halterna sänks ytterligare måste småbarnsföräldrarna försöka variera mat från olika tillverkare och även variera matsorterna, för att komma runt detta problem.

Syrsa i maten

Som om inte tungmetaller i barnmaten vore nog, har man även hittat andra saker i maten som inte bör vara där. Det har rapporterats om att man hittat en stor syrsa i en av förpackningarna från en Japans barnmatstillverkare. På grund av detta har närmare 120 000 förpackningar barnmat fått återkallas. Företaget som står för produktionen säger att de inte har någon aning om hur syrsan kan ha hamnat där. Återkallandet av barnmaten skedde dagen efter att snabbmatskedjan McDonalds i Japan fått in rapporter om att någon hittat en mänsklig tand i pommes frites som såldes på en restaurang.

Föräldraledighet och jobb

“Pappa är lik sin pappa” är rubriken till en artikel, där pappaforskaren Roger Klinth har undersökt förändringen kring pappans roll i familjen. Klinth menar i artikeln att papparollen förändras stadigt, men att det går långsamt, och förklarar det som att papporna tar mer och mer ansvar i familjen samtidigt som de traditionella mönstren ändå lever kvar. Och detta är väldigt intressant. Under valet tidigare i år var det mycket prat om föräldraledighet och hur den ska fördelas lika på vardera förälder. Det pratades om “pappamånader” som skulle ge pappor en större möjlighet att vara hemma med sina barn, lika länge som mammorna är. Detta för att mammor ska ha lika rättigheter som män i arbetslivet, och för att fadern lättare ska bonda med ens barn. Som det ser ut nu jämfört med för 10 år sedan har männens föräldradagar fördubblats, vilket i sig låter bra – men trots detta tar männen endast ut var fjärde dag. Det är med andra ord inte jämt mellan föräldrarna än. Det framgår  även av artikeln att om det fortsätter i denna takt kommer männens uttag av föräldrarpenning vara jämlikt med kvinnans år 2040. Det är ett tag kvar med andra ord.

Att arbeta hemma som föräldrar ledig

Någonting som som dock inte framgår i forskningen är de som även har möjlighet att arbeta hemifrån med barnen. Det är numera väldigt vanligt att ha egna företag vilket innebär att man lättare kan kontrollera sitt jobb från andra platser än kontoret. Det är vanligt, och för att inte störas av barnens lek, eller inte störa barnen när de sover kan en skärmvägg användas. På så vis kan pengar tjänas samtidigt som mycket av tiden spenderas med barnen. Detta är självklart omöjligt dock om föräldrarna arbetar med ett fysiskt jobb och måste finnas på plats. Det är alltså där man verkligen måste arbeta för en mer jämn fördelning av föräldraledigheten.

Viktigt att jobbet ger föräldrar bra möjligheter

En som har valt att arbeta hemma med sitt barn till 50 procent, är Carolina som man skriver om här. Hon ser det verkligen till en fördel att kunna kombinera arbete och familj, och uppskattar att företaget ger  henne denna möjlighet. Egentligen handlar det bara om att lita på sina anställda, när man tillåter de att arbeta hemifrån. Sen kanske en inte har möjlighet att jobba heltid (att ha hand om ett barn är ju trots allt också någonting av ett jobb), men halvtid kan ge lite mer pengar än vad en hel föräldraledighet gör.

Om du vill veta mer om hur det fungerar med föräldrar ledighet, vilka möjligheter till kombination det finns och hur man hanterar att dela på ledigheten gör du bäst i att gå in på Försäkringskassans hemsida. Där kan du läsa om vad du ska göra medan du väntar barn, när barnet har fötts, hur det fungerar om barnet är sjuk och annan nyttig information.

 

Barnsäkra det nya hemmet

Hej och hå vad ramlar ut barn i denna värld just nu. Det är verkligen som i Magnus Uggla gamla klassiker en riktigt Babyboom just nu! Det är självklart mer fantastiskt än jobbigt, för dessa sötnosar är ju något man inte kan få nog av. Men det är mycket att tänka på när man ska bli mamma eller pappa och i stressen är det lätt att mycket glöms bort. När man går från att vara två till tre är det heller ovanligt att man flyttar till större, och eftersom en flytt är något som är ganska omständigt, är det viktigt att allting går rätt till, så att den lilla bebisen inte gör illa sig när den kommer ut till vår fantastiska värld.

Om du nu är gravid, eller om din partner är det, och ni ska köpa nytt – är det viktigt att man väljer rätt mäklare, som har koll på vad ni är ute efter. Läs mer för att få hjälp med detta!  När bostaden väl är köpt är det upp till dig och din partner att säkra bostaden, och det finns mycket att tänka på. Några bra inköp till det nya hemmet är en Babysitter, där barnet sitter sitter stabilt. En babylift kan också vara bra. Bärsele och barngrind är självklart också någonting som hemmet måste ha. Många vet inte om att den säkraste platsen för att sköta ditt barn är på golvet, men man kan däremot behöva ett skötbord eftersom det ger en bättre arbetsställning till dig som byter på barnet. Lämna dock aldrig någonsin ditt barn ensam på skötbordet.  Mer bra tips till ett säkert barnhem hittar du här.

Trendigt barnrum

Att få barn är otroligt roligt, särskilt allt som det för med sig. Bara en sådan sak som att inreda sin son eller dotters nya lilla rum är en otroligt mäktig och härlig känsla. Men även om det är en väldigt rolig sak så är det även för många svåra beslut som ska tas. Ska man anpassa det efter att ens nyfödda är väldigt liten, eller tänka på att när den är fem kanske hen inte kommer vilja ha likadant rum som när hen är bebis? Det är många svåra beslut man ska ta, och på gp.se har man skrivit om trender inom barnrum:

– Det har blivit trendigt att göra trendiga barnrum. Vi gör avkall på det typiska barnrummet, inte rosa och blått utan vitt. Det får gärna vara god smak.Johan Engström ser det som en ren fördel.
– Vi kletar på för mycket av barnidentitet på barnen; gör dem till små dockor att leka med. I dag betraktar vi dem mer som individer med egna personligheter.Barn är också delaktiga i inredningen på ett annat sätt.
– De ser make overs på tv precis som vi. Sen vill de vara med och “stajla” sitt rum.

Eftersom man inreder barnrum på ett annorlunda än vad man tidigare gjort är det nu vanligt att köpa saker på auktion till sina barn. Snyggt och stilrent! Dessutom är det enkelt att hitta stora auktionshus på Barnebys.se, där man samlar alla på ett och samma ställe. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att inreda ens barnrum fint!

Att bli förälder förändrar

Många säger att man förändras som människa när det kommer ett barn in i bilden. Saker man aldrig skulle kunna tänkt sig ha i sitt liv förut blir plötsligt självklarheter, och allt det man trodde om sig själv och sin personlighet, sina drömmar kan förändras över en natt i samband med att man får barn. Nya saker blir viktiga, och plötsligt cirkulerar allt i ens värld runt en liten människa som kommit in i ens liv. Det kan handla om att man förut var stenhård med sanningen och hade en specifik uppfattning om hur barn borde uppfostras, men när man sen själv ska ta tag i det och uppfostra sitt eget barn så gör man en kovändning och inser att vita lögner och mutor ibland är vad som behövs för att barnet ska göra som man vill, även om man tidigare var emot de formerna av barnuppfostran.

En annan sak som ofta förändras är hur mycket föräldrarna bryr sig om säkerhet. Kanske var de innan föräldraskapet lättvindiga, tog risker och brydde sig inte så mycket om vilka faror de utsatte sig för, men efter att de fått ett barn blir säkerheten, både för den lilla och sig själva, något av det viktigaste i vardagen. Det är ordentlig, säker barnstol, hemlarm, stödhjul och hjälm och förmaningar om att inte prata med främlingar för hela slanten. När man bär ansvaret för en annan individs säkerhet blir man onekligen mer brydd om det, och det är en positiv mekanism i oss människor, att vi vill beskydda det som är oss kärt. Vi skulle ju inte vilja att vårt barn hamnade i trubbel, många föräldrar skulle aldrig förlåta sig själva för en sådan sak.

Föräldern i fokus

Att bli förälder är det största som kan hända en människa. Att skapa ett nytt liv som man har fullt ansvar över är läskigt men väldigt lärorikt, roligt och utvecklande. Dessutom är det underbart att tänka på att man själv skapat den där lilla varelsen som växer varje dag och blir en egen individ, som i framtiden kan göra samma sak. Inget annat i livet är lika känslomässigt och världsomvändande.

Gör de första åren lättare

Men det är allt ifrån en dans på rosor och de första åren med en ny familjemedlem kan tära på kroppen, humöret och förhållandet man har till den andra föräldern till ditt barn. Då gäller det att unna sig bra redskap och ta vara på det som faktiskt underlättar bebisåren. En kontinentalsäng kan vara en sådan sak. Dels vill man sova så gott det bara går när man väl får sova men också för att det är väldigt mysigt att ligga i sängen med sin lilla bebis. Många låter sitt barn sova hos dem i sängen i många år och då är det bra och skönt att inte ha en liten, dålig säng som gör det svårt att sova. Istället bör man göra allt för att det ska bli så bekvämt som möjligt så att man slipper tänka på det och kan istället oroa sig för viktigare saker. Till exempel sitt barn.

När den allra yngsta åren är över kan man börja jobba på att få sitt barn att sova i sin egen säng så att man kan få sin härliga kontinentalsäng helt för sig själv. Extra lyxigt blir det eftersom det inte är något man tar för givet men som sakta men säkert kommer bli det. Det är en riktigt härlig känsla. Det kommer inte gå på en natt, men det kommer gå. Det är bara att se fram emot det.