Föräldraledighet och jobb

“Pappa är lik sin pappa” är rubriken till en artikel, där pappaforskaren Roger Klinth har undersökt förändringen kring pappans roll i familjen. Klinth menar i artikeln att papparollen förändras stadigt, men att det går långsamt, och förklarar det som att papporna tar mer och mer ansvar i familjen samtidigt som de traditionella mönstren ändå lever kvar. Och detta är väldigt intressant. Under valet tidigare i år var det mycket prat om föräldraledighet och hur den ska fördelas lika på vardera förälder. Det pratades om “pappamånader” som skulle ge pappor en större möjlighet att vara hemma med sina barn, lika länge som mammorna är. Detta för att mammor ska ha lika rättigheter som män i arbetslivet, och för att fadern lättare ska bonda med ens barn. Som det ser ut nu jämfört med för 10 år sedan har männens föräldradagar fördubblats, vilket i sig låter bra – men trots detta tar männen endast ut var fjärde dag. Det är med andra ord inte jämt mellan föräldrarna än. Det framgår  även av artikeln att om det fortsätter i denna takt kommer männens uttag av föräldrarpenning vara jämlikt med kvinnans år 2040. Det är ett tag kvar med andra ord.

Att arbeta hemma som föräldrar ledig

Någonting som som dock inte framgår i forskningen är de som även har möjlighet att arbeta hemifrån med barnen. Det är numera väldigt vanligt att ha egna företag vilket innebär att man lättare kan kontrollera sitt jobb från andra platser än kontoret. Det är vanligt, och för att inte störas av barnens lek, eller inte störa barnen när de sover kan en skärmvägg användas. På så vis kan pengar tjänas samtidigt som mycket av tiden spenderas med barnen. Detta är självklart omöjligt dock om föräldrarna arbetar med ett fysiskt jobb och måste finnas på plats. Det är alltså där man verkligen måste arbeta för en mer jämn fördelning av föräldraledigheten.

Viktigt att jobbet ger föräldrar bra möjligheter

En som har valt att arbeta hemma med sitt barn till 50 procent, är Carolina som man skriver om här. Hon ser det verkligen till en fördel att kunna kombinera arbete och familj, och uppskattar att företaget ger  henne denna möjlighet. Egentligen handlar det bara om att lita på sina anställda, när man tillåter de att arbeta hemifrån. Sen kanske en inte har möjlighet att jobba heltid (att ha hand om ett barn är ju trots allt också någonting av ett jobb), men halvtid kan ge lite mer pengar än vad en hel föräldraledighet gör.

Om du vill veta mer om hur det fungerar med föräldrar ledighet, vilka möjligheter till kombination det finns och hur man hanterar att dela på ledigheten gör du bäst i att gå in på Försäkringskassans hemsida. Där kan du läsa om vad du ska göra medan du väntar barn, när barnet har fötts, hur det fungerar om barnet är sjuk och annan nyttig information.