Föräldrar vilsna i föräldraskapet

Förskolorna runt om i landet larmar nu om att föräldrar är vilsna i sitt föräldraskap och inte vet hur de ska sätta gränser för sina barn. Därför har en ABC-kurs startats där föräldrarna kan få redskap för att hantera olika situationer och kan bli säkrare på sig själva som föräldrar.

3617705-mother-helping-her-children-to-do-their-homework

En förälder måste ha mycket kunskap om hur man på bästa sätt gör en så bra barndom som möjligt för barnet och skapar en långvarig och hälsosam relation.

”Som förälder handlar det därför om att kunna skapa en trygg grund att stå på.” Läs mer.

Svårt att sätta gränser

För många föräldrar kommer sådana här kunskaper naturligt och det sitter liksom i kroppen hur man ska bete sig i olika situationer. Det verkar dock som att dagens föräldrar har allt svårare att uppfostra sina barn och vet inte riktigt hur de ska handskas med dem. De har framförallt svårt att sätta gränser för sina barn och detta leder till att barnen bryter ihop så fort någon säger åt dem vad de ska göra. Föräldrarna verkar också förvirrade och vilsna i sin föräldraroll, skriver DN.

Kurs för föräldrar

Framförallt har förskolorna runt om i landet märkt av problemet med föräldrarna och deras bristande föräldraskap. På grund av att det blivit ett problem med föräldrar som brister i sina roller har man sedan ett par år tillbaka ordnat ABC-kurser för föräldrar. På kurserna pratar man om att sätta gränser för sina barn och om föräldraskapet i allmänhet. Man får även redskap för att hantera situationer och lär sig hur man inte hamnar i en ond cirkel där man blir för tjatig på sina barn.