Utsätt inte barnet för fara vid renovering

Det är många som renoverar sina bostäder själva, eftersom det annars lätt blir kostsamt. Även om det oftast går snabbare och kanske till och med blir bättre när en hantverkare gör jobbet. Det många inte tänker på är dock att de professionella hantverkarna har verktyg och utrustning som gör att arbetsmiljön blir säkrare och förhindrar andra saker som kan störa arbetet. När du har ett barn i bostaden du renoverar är det speciellt viktigt att du också har den rätta utrustningen och tar de rätta säkerhetsåtgärderna.

Det blir lätt väldigt dammigt på en byggarbetsplatts.

Byggdamm kan skada både stora och små

Det har länge spekulerats i att byggdamm är farligt för den som andas in det. Det har nu också konstaterats att KOL är vanligare bland de som ofta arbetar i miljöer där byggdamm förekommer. Det är svårt att undvika detta om du är hemma men genom att skaffa en rätt stoftavskiljare och byggutrustning har du stor chans att minska risken för sjukdom och skada. Det är värt kostnaden mångfalt om du ditt barn och du slipper andas in dammet.

Har du inte möjlighet att använda lämplig utrustning kan det i många fall faktiskt vara bättre att anställa någon för att utföra arbetet. Då kan ni åka bort några dagar eller bara undvika att vara hemma så mycket, för att slippa ta några risker. Har du tur kostar det inte så mycket mer än att göra allt själv. Och även om det blir det så är det viktigaste som sagt att du och ditt barn inte tar någon skada.