Vårdtips för nyblivna föräldrar

Hur lyckas man i uppgiften med att samtidigt axla föräldraansvar och yrkesansvar? Är det okej att inte alltid lyckas dela sig i två – att behöva en paus. Och var kan man vända sig för att få råd?

Jag vill att du föreställer dig en nybliven förälder – med allt vad det innebär. Vem ser du framför dig? Någon som är ett hav av lugn? En utvilad person som dansar fram genom livet med ett rofyllt leende på läpparna. Och med lätthet bollar sina nya ansvar med de redan existerande. Som aldrig behöver ställa några frågor – eftersom denne redan styrs av en intuitiv kunskap. Gudabenådade mag- och ryggmärgskänslor.

Nej, antagligen inte. Få perioder i livet är lika intensiva som föräldraskapets första månader. Få passager upplevs som lika prövande som den in i föräldrarollen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon skam i att behöva be om hjälp. Och om du bor i göteborgstrakten kan du, till exempel, göra det här. Barnavårdscentralen är en plats som är till för hela familjens välbefinnande – där man jobbar med att lägga grunden för ett hälsosamt liv för barnet, men också med att ge föräldrarna stöd då de känner sig osäkra.

Största utmaningarna

En av de största utmaningarna är givetvis att få familjelivet att gå ihop med yrkeslivet. Särskilt då det kommer till hälsofrågor. Föräldrar till barn mellan 1-2 år är den grupp som tvingas ta ut flest vab-dagar. Nyckeln till att klara sig genom årets olika sjukdomssäsonger kan ibland vara så enkel som god handhygien och tydlig kommunikation med arbetsgivaren.

Ibland finns också möjligheten att jobba hemifrån. Då ligger självklart huvudfokus fortfarande på barnets behov. Men det kan finnas möjligheter att aktivera barnet på andra sätt. Det pågår en debatt om småbarn medievanor – huruvida fördelarna med användandet av skärmteknik överväger nackdelarna för ett barns utveckling. Å ena sidan varnar amerikanska forskare för att barn under två år inte bör använda skärmteknologi, å andra sidan visar annan forskning på dess positiva effekter för den spatiala förmågan. Men oavsett hur man ställer sig i frågan är det onödigt att skuldbelägga redan oroliga småbarnsföräldrar.

Var inte rädd för att misslyckas

Och det är dumt att helt hänga upp sig för mycket på det läskiga med att bli förälder. Rädslan för att göra fel. Att misslyckas – antingen som vårdgivare eller yrkesperson. För det är såklart inte bara elände och stress. Feber och snor. Man ska istället väga det negativa mot det, egentligen överväldigande, positiva. Balansera förväntningarna mot verkligheten. Det handlar trots allt om en livsförändrande erfarenhet. En magisk tid då man knyter an och bildar många livslånga band till sitt barn. En tid då man får en unik chans att lära känna sin nya familjemedlem.

Finns det några rätt eller fel? Hur tar man bäst hand om sitt barn? Om detta tvistar de lärde – såväl som amatörer som mer än gärna erbjuder dig sina åsikter i frågan. Alla verkar ha åsikter i uppfostringsfrågan. Men det är kanske viktigaste att fråga sig själv: vilken slags förälder vill du vara? Hur kommer det att forma ditt barns första tid i livet? För ingen upplevelse är den andra lik. Och det är egentligen omöjligt att i förväg veta vad som väntar. Men en sak är i alla fall säker: varje förälder måste följa sin egen kompass. Du vet, i slutändan, vad som är bäst för ditt barn. Men du måste också få möjligheten att fatta informerade beslut.

Och ibland snurrar nålen på kompassen.

Jag vill att du återigen föreställer dig en nyblivna förälder. En person som inte alltid orkar med, som ibland tvivlar på sin egen kunskap, som ibland behöver be om hjälp –  och som förlåter sig själv för det. För mer information kan du besöka vårdguiden.